… Μας καθιστούν μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στη Διεθνή Αγορά

Προφίλ

Από το 1982, η εταιρεία ZITA Congress έχει θέσει 4 βασικές αρχές ως στρατηγική και μέσο για την ανάπτυξή της.

Αυτές οι 4 αρχές είναι η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και ο σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον.

Για περισσότερα από 35 χρόνια έχουμε αναπτύξει τον επαγγελματικό τομέα, στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες όπως διαχείριση επιστημονικών οργανισμών και εταιρειών, επικοινωνία και προώθηση υπηρεσιών υγείας, ιατρικό τουρισμό, καθώς και αποτελεσματική χρήση digital media.

Επιπλέον, μέσα στις κλασσικές μας δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων & ταξιδιών κινήτρων, αναπτύξαμε νέες τεχνικές και πρακτικές που ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδας. Οι πιστοποιήσεις μας, ISO 9001 & ISO 14001, εγγυώνται την ποιότητα και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον των δραστηριοτήτων μας. διαβάστε περισσότερα

Βασικές Δραστηριότητες

Συνέδρια

Εκδηλώσεις

Ταξίδια Κινήτρων

Εκθέσεις